Wyszukiwarka

Regulamin

I.          Regulamin sklepu internetowego AutomatykaBram.net.pl

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.            Regulamin zawiera zasady korzystania przez Klientów (Konsumentów) ze Sklepu Internetowego AutoamtykaBram.net.pl działający pod adresem www.autoamtykabram.net.pl prowadzony przez Cezarego Adamiec posiadającego działalność gospodarczą Cezary Adamiec PPHU Stal-Met SYSTEM ul. Bolesława Prusa 13, 05-320 Mrozy, posiadający NIP: 8222248609, REGON: 142952495, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, dalej zwany również jako "Sprzedający", prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internetowej;

1.2.            Regulamin określa zasady składania zamówień na Produkty obecnie dostępne w sklepie, sposoby dostaw, uiszczania wpłat za zakupy, prawo Klienta do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy, reklamacje, gwarancje – w związku z zawartą umową sprzedaży między sklepem a konsumentem;

1.3.            Do korzystania ze sklepu internetowego AutoamtykaBram.net.pl niezbędny jest komputer, laptop lub urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do poczty elektronicznej;

1.4.            Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do modyfikacji strony w aspekcie wizualnym, zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego AutomatykaBram.net.pl oraz zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie do zmiany cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Nie jest dopuszczalne podejmowanie przez klientów i/lub osób trzecich innej aktywności, która mogłaby zakłócić funkcjonowanie Sklepu, zabrania się ingerowania w treści publikowane na stronie Sklepu, rozsyłania spamu, wprowadzania reklam oraz wszelakiej innej promocji;

1.5.            Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, zakupy i wybór płatności oraz sposobu dostaw jest możliwe dopiero po zalogowaniu na stronie Sklepu;

1.6.            Klient może w każdej sprawie kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem siedziby: ul. Bolesława Prusa 13, 05-320 Mrozy, drogą mailową pod adresem sklep@automatykabram.pl lub telefonicznie pod numerem 570-780-224;

 

2.      PRODUKTY

 

2.1.            W myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego wszelkie informacje o produktach zamieszczonych na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy;

2.2.            Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego AutomatykaBram.net.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty;

2.3.            Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego AutomatykaBram.net.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego i braku wyrażenia zgody na późniejsze doręczenie zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną;

2.4.             Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy produktów, dostawa zamówionego towaru na wskazany przez Klienta adres podlega dodatkowej odpłatności. Koszty i sposoby dostaw są przedstawiane podczas wypełniania formularza zamówienia;

2.5.             Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych;

2.6.            W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży;

 

3.      TRANSAKCJE ZAMÓWIEŃ

 

3.1.            Zamówienia w sklepie internetowym AutoamatykaBram.net.pl można dokonywać:

  • poprzez stronę internetową - wypełniając formularz na stronie Sklepu, Klient może składać zamówienia na produkty aktualnie dostępne w magazynie przez siedem dni w tygodniu 24 godz. na dobę.
  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 570-780-224 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1700, w soboty godzinach 1000 – 1400 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).
  • drogą maliową - wysyłając zamówienie na adres: sklep@automatykabram.net.pl

3.2.            Przesyłając zamówienie, Klient potwierdza fakty, iż zapoznał się On z Regulaminem oraz składa propozycję zawarcia umowy ze Sprzedającym na produkty wybrane w formularzu;

3.3.            Klient w formularzu zamówień obowiązkowo musi zawrzeć informacje tj.:

- produkt zamówienia, zatwierdzony przyciskiem „kupuję”,

- dane wraz z adresem odbiorcy, podać także numer kontaktowy,

- sposób dostarczenie produkty oraz formy płatności,

- rodzaj dokumentu rozliczeniowego, czyli faktura/ paragon

- jeżeli dane do faktury są inne niż dane odbiorcy należy podać dokładne dane kontrahenta, na którego ma być wystawiona faktura,

- zatwierdzić formularz przyciskiem „Potwierdzam zakup”

3.4.            Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu formularza, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego sposobem „maila zwrotnego”. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą;

3.5.            Zamówienia składane zgodnie z formą płatności:

- „przy odbiorze” – wymaga dodatkowego potwierdzenia oraz ustaleń, po których zamówienie będzie realizowane

- „przelew” – zamówienie będzie realizowane po zarejestrowaniu wpłaty na rachunek Sklepu.

- „za pobraniem” – realizacja zamówienia następuje od razu po złożeniu przez Klienta zamówienia

- „system płatności ratalnych” – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru;

3.6.            W sytuacji zawarcia umowy, a niedostępności zamówionego towaru lub zajścia innej przyczyny niemożności realizacji danego zamówienia, Sklep jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, po tym terminie Klient decyduje się na podstawie oświadczenia do umowy na ponowne oczekiwanie w celu uzupełnienie braków w magazynie lub wnioskuje o zwrot wpłaty, jeżeli taka wystąpiła, Sprzedawca zobowiązany jest do jej wypłaty w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

 

4.                  SPOSÓB DOSTAW ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 

4.1.            Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.2.            Sposób oraz koszty dostawy zależą tylko i wyłącznie od Klienta, Sprzedawca dokonuje realizacji zamówienia zgodnie z formularzem zakupowym oraz ewentualną korespondencją z Klientem, dostawa jest odpłatna chyba, że umowa stanowi inaczej;

4.3.            Sposoby dostaw:

- „odbiór osobisty”- jest przez Klienta bezpłatny oraz możliwy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzgodnieniu dogodnego terminu odbioru pod adresem ul. Bolesława Prusa 13, 05-320 Mrozy, tel. 570-780-224.

- „ przesyłka kurierska” – koszty dostawy zgodnie z cennikiem usług kurierskich.

- „przesyłka za pobraniem” – dostawa i płatność u Kuriera

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w terminie, z powodu błędnego podania przez Klienta danych do wysyłki. Wszystkie błędy korygowane są  na bieżąco przez Sklep po ponownym nawiązaniu kontaktu z Zamawiającym. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę;

4.4.            Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego;

4.5.            W przypadku wysłania zakupów do Klienta formą, o jaką prosił w formularzu, adresat otrzymuje maila z potwierdzeniem nadania przesyłki wraz z numerem listu przewozowego w celu bieżącego śledzenia losów przesyłki (monitoring paczki);

4.6.            Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący;

4.7.            Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie AutoamtykaBram.net.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego;

4.8.             Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu;

4.9.            W momencie przyjęcia towaru Kupujący powinien potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego;

4.10.        W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówionego towaru, jest On zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sklep, gdy sytuacja ma miejsce po nadaniu paczki z zamówieniem, Sklep nie dokona już wycofania zamówienia oraz paczka trafi do Zamawiającego;

 

5.      PŁATNOŚCI

 

5.1.            Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego;

5.2.            W sklepie AutoamtykaBram.net.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 

·        Przy odbiorze osobistym,

·        Przelew na konto bankowe Sprzedającego  

 

AutoamtykaBram.net.pl

ul. Bolesława Prusa 13

05-320 Mrozy

NIP: 822-224-86-09

Nr. Konta:……………………………………………

Nazwa Banku: ………………………………………

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie przez Sklep, w przypadku braku numeru zamówienia prosimy o kontakt z Działem zamówień.

 

·        Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł. Płatność u Kuriera dostarczającego przesyłkę.

·        Płatność w systemie ratalnym – płatności zgodnie z harmonogramem płatności ustalonych w czasie zawierania umowy,

5.3.            Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu (w przypadku zamówienia przy płatności przelewem, za pobraniem oraz przy systemie ratalnym);

 

6.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1.             Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane:

- pocztą na adres: Cezary Adamiec, AutoamtykaBram.net.pl., ul. Bolesława Prusa 13, 05-320 Mrozy,

- drogą mailową na adres sklep@automatykabram.net.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny w na stronie sklepu, jako załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak wzór ten nie jest obowiązkowy;

6.2.             Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną);

6.3.            Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.4.            W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

6.5.            Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: AutomatykaBram.net.pl ul. B. Prusa 13, 05-320 Mrozy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni;

6.6.            Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy;

6.7.            Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Do odesłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie transakcji (paragon, faktura, karta gwarancyjna, instrukcja) oraz oświadczenie odstąpienia;

6.8.             Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym AutomatykaBram.net.pl  przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

7.      GWARANCJA I SERWIS

 

7.1.            Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym AutoamtykaBram.net.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”);

7.2.            Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

7.3.            Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta;

7.4.            Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;

7.5.            Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

8.      REKLAMACJE I ZWROTY

 

8.1.            Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego;

8.2.            Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

8.3.            W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może złożyć reklamację wysyłając na adres sklep@automatykabram.net.pl W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny;

8.4.            Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt AutoamatykaBram.net.pl. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej;

8.5.            Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez reklamację;

8.6.            Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji;

8.7.            Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń;

8.8.            Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego);

 

9.      DANE OSOBOWE

 

9.1.            Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.) i przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy;

9.2.            Klient realizując swoje zamówienie przez wypełnienie formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne. Sprzedawca poręcza, iż dane Klienta będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych;

9.3.             Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług, dlatego każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący powinien podać prawidłowe dane osobowe: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowego;

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

10.2.        Zamieszczone na stronach sklepu internetowego AutomatykaBram.net.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.);

10.3.        Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego AutoamatykaBram.net.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli;

10.4.        Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym AutomatykaBram.net.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu;

10.5.        Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych;

10.6.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  15.02.2016 r.;

 

Wszelkie zmiany wprowadzane do Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie. 

Facebook